XI. ULUSLARARASI PROTEZ – ORTEZ KONGRESİ

Değerli Üyelerimiz, Protez Ortez Alanında Çalışan Sağlık Profesyonelleri, Firma Yetkilileri ve Öğrencilerimiz,
19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenleyeceğimiz “ XI. ULUSLARARASI PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ” ne sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır biçimde gerçekleştirmek amacıyla şekillendirdiğimiz bu kongrenin; bilimsel içeriği yüksek oturumlardan, yenilikçi konulardan ve önemli tartışmalardan oluştuğuna inanıyoruz. Kongremizin, katılımcıların zihninde iz bırakacak bir toplantı olması sizlerin destek ve katkılarıyla mümkün olacaktır. 1998 yılında Ankara’da kurulan Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği’nin amaçları; kongre, sempozyum, kurs gibi eğitsel ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri üyeleriyle paylaşmak, bu gelişmeleri hastalara yansıtmak, protez ve ortez kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak, protez ve ortez alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılaşılan sorunları tartışmak, bu alanda çalışan hekim, fizyoterapist, mühendis, prostetist-ortotist, ortopedik protez-ortez teknikeri ve teknisyeni arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve gelişmiş ülkeler standardında protez-ortez rehabilitasyonunu gerçekleştirmektir. Çağın gereksinimleri ve klinik ihtiyaçlar dikkate alındığında protez-ortez alanındaki ilerlemelerin kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Protez-ortez ve rehabilitasyonu alanına emek veren profesyonellerin; engelli bireylerin fonksiyonunu, bağımsızlığını ve genel iyilik halini süreklilik içerisinde iyileştirebilmesi için gelişmeleri takip etmesi ve uygulaması elzemdir. Bu nedenle protez-ortez alanında iş birliğini artırmak, profesyoneller arası iletişimi geliştirmek, ortak çalışmaların önünü açabilecek bir ortam sağlamak, protez-ortez üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirmek amacıyla bu kongrenin yapılması planlanmıştır. Kongremizin teması Cumhuriyetimizin 100. Yılı ışığında, gelenekten geleceğe protez-ortez ve rehabilitasyonu alanındaki gelişmeleri ve bu alanın muhtemel geleceğini içeren yaklaşımları hedef almaktadır. Gelişen ve değişen dünyada, protez-ortez yararlanıcılarının ihtiyaçları da çeşitlenmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle, kongremizde deneyimlerini paylaşmaları için araştırmacıları, klinisyenleri ve protez-ortez alanındaki tüm sağlık profesyonellerini bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. Kongremizde yer alacak panel, konferans, oturum, workshop ve bildirilere yönelik tüm sunumlar web sayfamızda oluşturulacak olan e-book’ta özet metin ve talep halinde tam metin olarak yayınlanacaktır. Kongremiz doçentlik ölçütlerini karşılamaktadır. Protez-Ortez alanında çalışan rehabilitasyon ekibini bir araya getirerek bilimsel paylaşımlar yanında, sosyal birliktelikleri de güçlendirmeyi amaçladığımız “XI. ULUSLARARASI PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ”’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Sevgi ve saygılarımızla,
Prof. Dr. Fatih Erbahçeci
Türkiye Protez- Ortez Bilim Derneği Başkan
Kongre Başkanı

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir