ULUSLARARASI KATILIMLI 9. ULUSAL PROTEZ ORTEZ KONGRESİ'NİN ARDINDAN

 

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Protez Ortez Kongresi Ardından…

Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Protez Ortez Kongresi, 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Doktor, fizyoterapist, protez-ortez teknikeri/teknisyeni, mühendis ve ilgili meslek profesyonellerinin yanında, fizyoterapi-rehabilitasyon ve protez-ortez okullarından gelen öğrencilerin de yer aldığı ve yaklaşık 500 kişinin üzerinde katılımla gerçekleşen kongrede, skolyozda konservatif tedavi yaklaşımları, pediatrik el cerrahisi ve rehabilitasyonu, üst ekstremite hazır ortezleri, Türkiye’de protez ortez eğitimi, pedobarografik değerlendirme ve tabanlıklar, diabetik ayak, protez ortez uygulamalarında CAT-CAM sistemleri, obstetrik brakiyal pleksus yaralanmaları ve ortezleri, alt ekstremite ampute rehabilitasyonunda güncel yaklaşımlar gibi pek çok konu tartışıldı. Polisentrik mikroişlemcili diz eklemi, mikroişlemcili alt ekstremite ortezleri, transtibial liner Iceross Seal-in X, alt ekstremite protezlerinde hidroaktif sistemler, tam entegre alt ekstremite protez sistemi ve rehabilitasyonda dış iskelet sistemleri gibi güncel teknolojilerin paylaşıldığı oturumlar büyük ilgi gördü.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve dernek temsilcilerinin yer aldığı "Türkiye’de protez ortez alanında sorunlar, yapılan çalışmalar, sonuçlar ve beklentiler” isimli panelde alanla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Mesleki uygulamaları geliştirmek amacıyla üç workshop yapıldı. "Silikon parmak protez uygulamaları, ölçü alma, modelleme”, "skolyoz ortezlerinde değerlendirme ve ölçü alma” ve "dirsek üstü amputasyonlarda vakum sistemli soketlerde ölçü alma, modelleme, uygulama” isimli workshoplar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Kongrede; protez ortez uygulamaları, biyomekanik prensipler ve rehabilitasyon alanlarına yönelik genç araştırmacıların çalışmalarını kapsayan 21 sözel bildiri ve 32 poster olmak üzere toplam 53 araştırma yer aldı.

Uluslararası Katılımlı 9. Protez Ortez Kongre’sinin, kapsamlı bilimsel programı yanında protez-ortez alanında çalışan rehabilitasyon ekibini bir araya getirerek, sosyal birliktelikleri de güçlendirdiğine inanıyoruz.

Kongremizde desteklerini bizden esirgemeyen H.Ü.Rektörü Prof. Dr. Sayın Murat Tuncer’e, H.Ü. Genel Sekreteri Prof. Dr. Sayın Mehtap Tatar’a, H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’a, H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Ayşe Karaduman’a, kongremizi destekleyen kurum ve kuruluşlara, bilimsel etkinliğimize katkıda bulunan hocalarımıza, yurt içinden ve yurt dışından gelen konuşmacılara, oturum başkanlarına, bildirileri ile kongrenin bilimsel boyutuna katkıda bulunan araştırmacılara, öğrencilerimize, stand açarak kongremizi renklendiren Teknik Ortopedi, Proted, Ortotek, Kösemed, Mustafa Kemal Üniversitesi Biomechanics 4 Rehabilitation Projesi, Elsa, Anıt ve Sayar firmalarına, tüm katılımcılara Ayrıca bu bilimsel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve düzenleme kurulundaki arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.


 


Türkiye Protez Ortez Bilim Derneği Yönetim Kurulu


Haberler